Tất cả các chủ doanh nghiệp
trong lĩnh vực FnB đang phải
đau đầu với các vấn đề:

 • Dễ dàng xảy ra sai lầm trong việc tính toán doanh thu
 • Không nắm bắt được hết các chỉ sổ hay các đầu việc
 • Dành quá nhiều thời gian vào việc kiểm tra
 • Bị tràn ngập trong 1 đống các báo cáo khác nhau
Block Img Retail 1

bePOS 4.0 giải pháp công nghệ
có thể giúp bạn giải quyết hết các vấn đề:

 • bePOS được xây dựng để phù hợp với 8 mẫu FnB phổ biến nhất
 • bePOS quản lý tất cả các báo cáo tài chính của bạn chỉ với một vài thao tác đơn giản
 • bePOS cũng giúp bạn quản lý kho nguyên liệu của mình theo thời gian thực.
 • bePOS tích hợp thêm CRM trong cùng một ứng dụng giúp, bạn dễ dàng quản lý và đồng bộ hóa với các tiện ích mở rộng khác của bePOS
Bắt đầu
Block Img Retail 2

bePOS 4.0 giải pháp công nghệ
có thể giúp bạn giải quyết hết các vấn đề:

 • bePOS is built to fit 8 most popular FnB models.
 • bePOS take care of all your finacial reports with just a few simple taps.
 • bePOS also helps you manage your raw material inventory in real time.
 • bePOS integrates more CRM in the same aplication to help you manage and synchronize with bePOS extensions.

Bán lẻ - bePOS