Tất cả các chủ doanh nghiệp
trong lĩnh vực bán lẻ đang phải
đau đầu với các vấn đề:

 • Dễ dàng xảy ra sai lầm trong việc tính toán doanh thu
 • Không nắm bắt được hết các chỉ sổ hay các đầu việc
 • Dành quá nhiều thời gian vào việc kiểm tra
 • Bị tràn ngập trong 1 đống các báo cáo khác nhau
Block Img Retail 1

bePOS 4.0 giải pháp công nghệ
có thể giúp bạn giải quyết hết các vấn đề:

 • bePOS  quản lý sản phẩm: tạo mới, sửa/xóa sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm thông qua bộ lọc tiện ích
 • bePOS quản lý tất cả các báo cáo tài chính của bạn chỉ với một vài thao tác đơn giản
 • bePOS cũng giúp bạn quản lý kho nguyên liệu của mình theo thời gian thực.
 • bePOS tích hợp thêm CRM trong cùng một ứng dụng giúp, bạn dễ dàng quản lý và đồng bộ hóa với các tiện ích mở rộng khác của bePOS
Bắt đầu
Block Img Retail 2

bePOS 4.0 giải pháp công nghệ
có thể giúp bạn giải quyết hết các vấn đề:

 • bePOS được xây dựng để cá nhân hoá với từng mô hình kinh doanh.
 • bePOS giúp bạn truy cập tới tất cả các báo cáo tài chính của doanh nghiệp với chỉ “một chạm”.
 • bePOS hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng quản lý nguyên liệu, cập nhật theo thời gian thực.
 • bePOS tích hợp tất cả tính năng trong một phần mềm duy nhất, giúp doanh nghiệp quản lý và đồng bộ hoá doanh nghiệp thuận tiện và nhanh chóng.

Phần mềm quản lý bán lẻ - bePOS