beChecklist

Công cụ tăng 10X hiệu suất của QA trong ngành F&B

Đảm bảo sự sống còn của chuỗi là Đồng Nhất về Chất Lượng của Sản Phẩm & Dịch Vụ:

Kiểm tra định kỳ & đột xuất các điểm kinh doanh khác nhau.
Cung cấp cho Ban Giám đốc báo cáo chi tiết & tư vấn hướng giải quyết.
Thông tin thông suốt giữa QA – Quản lý Nhà hàng – Ban Giám đốc – Bộ phận hỗ trợ.

Banner 1 1.png

Quy trình chưa được số hóa, dựa trên con người và kinh nghiệm nên không đạt năng suất cao và tốn nhiều thời gian

Banner 1 Copy.png

Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc không có thông tin kịp thời và Báo cáo chi tiết:  Không nhận ra sớm vấn đề của Nhà hàng: tốn kém chi phí, giảm chất lượng dịch vụ -> Mất Doanh thu.
Tốn nhiều thời gian cho việc tổng hợp, họp hành… tìm ra vấn đề… mà không dựa trên dữ liệu. -> Tốn chi phí.

Bộ Phận QA

Mệt mỏi trong việc gửi hàng loạt thông tin chi tiết, hình ảnh cửa hàng:
Mất dữ liệu và khó tổng hợp khi gửi quá nhiều thông tin hàng ngày, tuần, tháng qua Email, Zalo…
Mất thời gian trong việc giao tiếp với các bộ phận hỗ trợ, chủ nhà hàng một cách đồng nhất.
Khó khăn trong việc đưa ra báo cáo về các vấn đề ưu tiên số 1, số 2, số 3 của chuỗi.

Giải pháp beChecklist giúp tăng năng suất QA lên 10X lần

Ban Giám Đốc


 Nhận báo cáo chi tiết chỉ sau một ngày, đưa ngay ra được điều chỉnh phù hợp cho Quản lý nhà hàng để Quản lý chi phí - Quản lý Lợi nhuận.
➣ Tiếp nhận thông tin đã được các bộ phận khác đưa ra ý kiến -> không mất thời gian cho việc phân xử và kết luận trách nhiệm thuộc về ai.

Bộ phận QA hoạt động hiểu quả hơn vì:

➣ Dễ dàng đưa thông tin qua App, lưu hình ảnh… chuyển trực tiếp cho Ban Giám đốc.
➣ Phân quyền quản lý của Trưởng bộ phận và nhân viên QA.
➣ Đánh giá chất lượng, lộ trình… của nhân viên QA.
➣ Nhanh chóng tổng hợp Báo cáo tự động trên hệ thống cho Ban giám đốc.

Quản lý Nhà hàng hoạt động hiệu quả hơn vì:

➣ Đưa ra ý kiến phản biện kịp thời trên App trong các sự việc cần giải thích thêm.
➣ Kịp thời nhận hỗ trợ từ Ban giám đốc trong các trường hợp khẩn cấp.
➣ Nắm bắt kịp thời các vấn đề của nhà hàng.

Kết hợp sự am hiểu chuyên sâu về ngành F&B và công nghệ mới

bePOS

Công ty công nghệ Chuyển đổi số cho ngành F&B từ 2018 Phục vụ 10,000 điểm bán trên 10 quốc gia

Chuyên gia ngành F&B

Các chuyên gia Top 1 ngành F&B từng quản trị nhiều năm ở Golden Gate, KFC, The New Pearl, Trung Nguyên

Khách hàng tiêu biểu

Chúng tôi phát triển cùng với các doanh nghiệp vừa & nhỏ đến các doanh nghiệp trong ngành F&B, Spa & Bán Lẻ

Tính năng beChecklist

Caveman
Các mẫu câu hỏi chi tiết cho từng bộ phận và theo từng thời kỳ
Fury
Luồng làm việc cho QA được duyệt, chấm điểm nhà hàng, gắn kèm hình ảnh
Iceman
Báo cáo tự động trên hệ thống rút ngắn thời gian tổng hợp