Điều khoản sử dụng

1. Thông tin công ty

  • Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP BEPOS VN
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Tháp C tòa nhà Central Field, 219 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Văn phòng Hà Nội: Số 8A ngõ 41 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
  • Văn phòng Hồ Chí Minh: 436A/102 Đường 3/2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • Văn phòng Australia: 383 George St, Sydney, NSW 2000, Australia

Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

2. Định nghĩa

Dịch vụ” – Phần mềm quản lý bePOS chạy dưới tên miền https://bepos.io/ và ứng dụng bePOS

Ứng dụng bePOS” – Ứng dụng bePOS trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ https://bepos.io/

Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website

Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

Tài khoản quản trị” – Tài khoản được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng khách hàng trên https://pos.bepos.io/auth/sign-up 

“Bạn” – Chủ tài khoản hoặc các nhân viên được chủ tài khoản cấp tài khoản truy cập vào cửa hàng; những Bạn viếng thăm, tìm hiểu thông tin trên website https://bepos.io/ 

bePOS” – Công ty Cổ phần Cung ứng Công nghệ & Giải pháp bePOS VN

Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng hoặc của bePOS

Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

Khu vực chung” – Trang chủ https://bepos.io/; màn hình đăng nhập; footer các trang, khu vực logo các trang trên giao diện web và ứng dụng bePOS trên điện thoại thông minh.

Khu vực riêng” – Trang màn hình bán hàng, phần nội dung các trang quản lý.

Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên bePOS.

3. Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ của bePOS, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của bePOS dưới tên miền chính thức https://bepos.io/ và ứng dụng bePOS.

bePOS duy trì trang thông tin điện tử https://bepos.io/ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của bePOS, Bạn phải tuân theo những điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. 

bePOS có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật tại https://bepos.io/. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. 

Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của bePOS.

4. Sử dụng hợp pháp

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

5. Đảm bảo cung cấp dịch vụ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. bePOS không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên, bePOS cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Bạn cần lưu ý rằng Website và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, bePOS cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bạn có thể truy cập và tra cứu tại hướng dẫn tại trang Hướng dẫn sử dụng. bePOS có thể sẽ không cung cấp cho Bạn bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Để được hỗ trợ sử dụng tốt hơn bạn có thể liên hệ với bePOS theo hotline 024 7771 6889 hoặc gửi email về support@bepos.io.

7. Sử dụng khu vực chung và khu vực riêng

7.1. Sử dụng khu vực chung

Bạn hiểu và chấp nhận rằng bePOS có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét của bePOS, mọi yêu cầu của Bạn về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của Bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

7.2. Sử dụng khu vực riêng

Người dùng bePOS có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. bePOS không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng bePOS tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

7.3. Truy cập khu vực riêng

bePOS có quyền truy cập khu vực riêng của Bạn khi (i) được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố (ii) Bạn yêu cầu (iii) trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của bePOS, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

8. Giới hạn trách nhiệm

bePOS sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng bePOS; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của bePOS.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng bePOS, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của bePOS sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của bePOS.

bePOS sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website https://bepos.io/. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, bePOS không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. bePOS khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. bePOS không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

9. Bảo mật thông tin

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và bePOS. 

bePOS không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. bePOS khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. 

Ngoài ra, bePOS cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của bePOS và không tiết lộ cho bên thứ ba. bePOS chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website và Ứng dụng bePOS khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

10. Xử lý sự cố

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho bePOS khi phát hiện sự cố, phối hợp với bePOS để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. 

Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, bePOS luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên bePOS sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

11. Quyền sở hữu trí tuệ

Website https://bepos.io/, ứng dụng bePOS thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần Cung ứng Công nghệ & Giải pháp bePOS VN.

Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của bePOS. bePOS cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung:

  • Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại
  • Không chỉnh sửa Nội dung.
  • Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định. 

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của bePOS. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: TKMKT@bepos.io. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ https://bepos.io/.

12. Dịch vụ liên kết với bên thứ ba

Dịch vụ liên kết là các dịch vụ gia tăng, có tính phí hoặc không có tính phí dịch vụ bởi bePOS và Bên thứ ba, được bePOS và Bên thứ ba hợp tác để cung cấp cho người dùng của phần mềm bePOS.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc Bạn sử dụng Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và bePOS được quy định trong Hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý bePOS; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ liên kết do các Bên thứ ba cung cấp.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Bạn hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. bePOS chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Bạn đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Bạn có thể tham khảo thêm trong điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

13. Thông tin liên lạc

bePOS khuyến khích Bạn liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng bePOS qua tổng đài 024 7771 6889 từ 7 giờ sáng đến 23 giờ mỗi ngày khi có nhu cầu hỗ trợ.
Bạn có thể điền form Liên hệ để gửi yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng

bePOS khuyến cáo Bạn chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào email support@bepos.io. bePOS không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Bạn được bảo mật nếu Bạn gửi vào email khác email nêu trong Điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, CTV, Đại lý của bePOS.