Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với bePOS, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, đặc biệt là những dữ liệu bạn cung cấp cho bePOS. Chính sách này giải thích cách bePOS thu thập và sử dụng thông tin bạn cung cấp, cùng với thông tin mà chúng tôi thu thập tự động khi bạn sử dụng dịch vụ của bePOS.

1. Phạm vi và mục đích thu thập

bePOS yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Lĩnh vực kinh doanh, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập, Địa chỉ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của bePOS.

bePOS sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi cần thiết.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng bePOS có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. bePOS không chịu trách nhiệm về thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. 

Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bePOS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

bePOS luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin khách hàng và sử dụng những thông tin mà khách hàng cung cấp một cách cẩn thận và có trách nhiệm. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để:

 • Tư vấn, cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và đơn vị Hỗ trợ kỹ thuật, Chăm sóc khách hàng, Marketing của bePOS.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Ngăn ngừa những hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • bePOS có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của bePOS. Khách hàng có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các Dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bePOS có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của bePOS.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP BEPOS VN

 • Địa chỉ: Tầng 5, Tháp C tòa nhà Central Field, 219 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Văn phòng Hà Nội: Số 8A ngõ 41 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
 • Văn phòng Hồ Chí Minh: 436A/102 Đường 3/2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Văn phòng Australia: 383 George St, Sydney, NSW 2000, Australia
 • Hotline: 024 7771 6889 
 • Email: support@bepos.io

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu bePOS thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của bePOS. Khi tiếp nhận những phản hồi này, bePOS sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của khách hàng trên bePOS được bePOS cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của bePOS. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. bePOS cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng.