Trang chủBlogs Tài chínhBáo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Có ý nghĩa như thế nào?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Có ý nghĩa như thế nào?

Cập nhật lần cuối: Tháng Chín 09, 2023
Avatar
bePOS
247 Đã xem

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì, có vai trò như thế nào đối với hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp? Trong bài viết dưới đây, bePOS sẽ giúp bạn tổng hợp tất cả kiến thức cơ bản nhất về loại báo cáo này. Hãy cùng theo dõi nhé!

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tên Tiếng Anh Cash Flow Statement, dùng để tổng hợp toàn bộ tình hình thu chi tiền tệ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Hoạt động thu chi này thường được phân chia theo ba khía cạnh là:

 • Dòng tiền tệ từ việc kinh doanh: Phần này gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Ví dụ doanh thu bán hàng, chi phí máy móc,… 
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Những hoạt động tài chính ở đây có thể là, mua bán cổ phiếu, huy động vốn từ các chủ nợ như ngân hàng, tiền gửi tài khoản ngân hàng, chia cổ tức cho cổ đông,…
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Phần này là các khoản thu, chi liên quan đến các hoạt động đầu tư như đầu tư vào doanh nghiệp khác, đầu tư dự án, thanh lý tài sản,… 

nhieu-nguoi-thac-mac-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-la-gi

Nhiều người thắc mắc báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

>> Xem thêm: Các chỉ số tài chính quan trọng nhất trong báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dùng để làm gì? 

Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là giúp nhà quản trị nắm bắt tình hình hoạt động, phân tích tài chính và lên kế hoạch cho doanh nghiệp. Thông qua bản báo cáo, nhà quản trị biết doanh nghiệp đã lấy tiền từ những nguồn nào và sử dụng vào việc gì, có hiệu quả không. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ ra mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền thuần. Lợi nhuận là giá trị mà doanh nghiệp nhận được, sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan. Trong khi đó, dòng tiền thuần cho thấy sự chênh lệch giữa dòng tiền vào và ra. 

Đây là yếu tố quan trọng giúp nhà quản trị và các chủ nợ đánh giá khả năng thanh khoản và khả năng tạo ra dòng tiền của doanh nghiệp. Ngoài ra, báo cáo này còn dùng để dự đoán dòng tiền trong tương lai. Việc dự đoán là hết sức quan trọng, bởi nếu không đảm bảo được dòng tiền thì doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng. 

bao-cao-luu-chuyen-tien-te-giup-danh-gia-hoat-dong-doanh-nghiep

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp đánh giá hoạt động doanh nghiệp

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ thế nào? 

Để hiểu rõ hơn báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì, bạn cần nắm các phương pháp để lập ra chúng. Hiện nay có hai cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ phổ biến nhất là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. 

Phương pháp trực tiếp

Phương pháp này đánh giá dòng tiền thông qua việc phân tích, tổng hợp trực tiếp các khoản thu và chi một cách chi tiết và cụ thể từ các sổ kế toán. Người lập phải đảm bảo độ chính xác cao của dữ liệu trong báo cáo. Một số chỉ tiêu thường xuất hiện là:

 • Tiền thu được từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và tiền thu được từ các hoạt động khác. 
 • Tiền chi trả cho việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
 • Tiền lương trả cho người lao động, ngoài ra còn gồm tiền thưởng, phụ cấp, hoặc cả trường hợp tạm ứng. 
 • Tiền lãi vay đã trả và thuế thu nhập mà doanh nghiệp đã nộp. 

cac-so-lieu-chi-tiet-duoc-lay-trong-so-ke-toan

Các số liệu chi tiết được lấy trong sổ kế toán

Phương pháp gián tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp sẽ xác định dòng tiền ra, vào bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế. Từ đó, doanh nghiệp sẽ tránh khỏi ảnh hưởng của các khoản mục không phải bằng tiền, những thay đổi có trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và phải trả,… Cụ thể như sau:

 • Các khoản chi phí không bằng tiền, ví dụ như khấu hao tài sản cố định, dự phòng,…
 • Các khoản lỗ, lãi không bằng tiền, như chênh lệch tỷ giá hối đoái, góp vốn phi tiền tệ,…
 • Các khoản lỗ lãi từ việc đầu tư như thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, lãi tiền gửi, đầu tư bất động sản,… 
 • Ngoài ra còn có chi phí lãi vay đã ghi nhận, dòng tiền được điều chỉnh qua sự thay đổi vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh,… 

loi-nhuan-truoc-thue-dieu-chinh-khi-dung-phuong-phap-gian-tiep

Lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh khi sử dụng phương pháp gián tiếp

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường tuân theo Thông tư 200 và Thông tư 133 của Bộ Tài chính. Một bản hoàn chỉnh sẽ phải bao gồm tên đơn vị báo cáo, địa chỉ, tên loại báo cáo, năm, đơn vị tính và các cột chỉ tiêu, mã số, thuyết minh, năm trước, năm nay. Ở phần cuối, các bên liên quan có trách nhiệm ký vào bản báo cáo. 

Về cơ bản, mẫu báo cáo theo Thông tư 200 và Thông tư 133 sẽ đều gồm những nội dung kể trên. Với mỗi phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp, cột chỉ tiêu sẽ thay đổi nội dung khác nhau. Ngoài ra, đối với trường hợp thuê kế toán ngoài, kế toán trưởng phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề và tên của tổ chức đó. 

mau-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-dua-the-thong-tu-200

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ dựa theo quy định Thông tư 200

>> Tải mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200Thông tư 133

Hướng dẫn cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Vậy cách đọc và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Đây là một trong những thắc mắc khá phổ biến đối với người mới tìm hiểu. Đầu tiên, bạn cần hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường có ba khoản mục dòng tiền chính là dòng tiền từ hoạt động đầu tư, từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính.

Việc phân tích tỷ trọng của các dòng này là quan trọng, giúp bạn nắm bắt cơ cấu luồng tiền trong tổng số tiền đang lưu chuyển của doanh nghiệp. Để thực hiện, bạn chỉ cần lấy số liệu của từng dòng tiền chia cho tổng tiền lưu chuyển, sau đó nhân 100%. 

Ngoài ra, khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn cần chú ý một số điểm sau:

 • Thông tin khấu hao của doanh nghiệp: Khấu hao tài sản cố định không làm giảm tiền mặt doanh nghiệp, nhưng làm giảm lợi nhuận tổng thể. Điều này càng đúng với các doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy, khi đọc báo cáo, bạn cần chú ý xem doanh nghiệp áp dụng chính sách khấu hao như thế nào.
 • Đánh giá chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp: Nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận, nhưng không có tiền mặt do khách hàng nợ nhiều. Điều này sẽ làm giảm dòng tiền có được từ hoạt động kinh doanh và nếu diễn ra dài hạn sẽ làm suy yếu tài chính doanh nghiệp. 
 • Xem xét hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo: Qua các số liệu liên quan đến đầu tư, đặc biệt là đầu tư tài sản mới, bạn có thể đặt ra kỳ vọng về việc mở rộng và phát triển quy mô doanh nghiệp. Từ đó, doanh thu và lợi nhuận có thể tăng trong tương lai. 
 • Xem xét hoạt động chia cổ tức: Đây là một điểm được ghi nhận trong dòng tiền từ hoạt động tài chính. Qua đó, bạn có thể nhận thấy doanh nghiệp đang dùng lợi nhuận thế nào, để trả cổ tức hay tái đầu tư. 

viec-doc-bao-cao-tai-chinh-doi-hoi-su-nghien-cuu-sau

Việc đọc báo cáo tài chính đòi hỏi sự nghiên cứu sâu

>> Xem thêm: Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp chính xác nhất

Trên đây, bePOS đã giúp bạn định nghĩa khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì, có vai trò như thế nào và phương pháp lập ra sao. Trong thời gian tiếp theo, bePOS sẽ tiếp tục chuỗi bài cung cấp kiến thức về tài chính doanh nghiệp. Bạn hãy truy cập Website bePOS thường xuyên để theo dõi nhé!

FAQ

Dòng tiền là gì? 

Dòng tiền, hay còn gọi lưu chuyển tiền, hiểu đơn giản là sự lưu chuyển của hoạt động thu, chi tiền tệ trong một đơn vị, tổ chức, hoặc doanh nghiệp. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy điều gì về doanh nghiệp? 

Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là cho thấy sự lưu chuyển của dòng tiền qua ba hoạt động chính là kinh doanh, đầu tư và tài chính. Qua đây, nhà quản trị có thể đánh hiệu quả của doanh nghiệp và lên kế hoạch trong tương lai.