Trang chủBlogs Tài chínhPhân biệt điểm khác nhau giữa vốn pháp định và vốn điều lệ chi tiết 

Phân biệt điểm khác nhau giữa vốn pháp định và vốn điều lệ chi tiết 

Tháng Chín 09, 2023
Thanh Ngoan
Thanh Ngoan
546 Đã xem

Vốn pháp định và vốn điều lệ, hai khái niệm quan trọng thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, không ít nhà quản lý, chủ doanh nghiệp vẫn có sự nhầm lẫn giữa chúng hoặc không thể phân biệt rõ ràng. Bài viết dưới đây của bePOS sẽ giúp bạn so sánh giữa vốn pháp định và vốn điều lệ, cũng như sự ảnh hưởng của hai loại vốn này đến hoạt động kinh doanh của một tổ chức.

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định (còn gọi là vốn đăng ký) là số tiền tối thiểu mà một tổ chức phải cam kết góp vào công ty hoặc doanh nghiệp khi thành lập. Vốn pháp định thường được quy định trong các quy tắc và luật pháp của quốc gia hoặc khu vực nơi doanh nghiệp được thành lập.

von-phap-dinh-la-gi
Vốn pháp định là gì?

Sự khác biệt về vốn pháp định thường phụ thuộc vào ngành công nghiệp cụ thể và lĩnh vực kinh doanh của tổ chức, vì mỗi ngành có các yêu cầu tài chính và rủi ro khác nhau.

Về cơ bản, vốn pháp định giúp đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy của tổ chức kinh doanh, đồng thời bảo vệ các bên liên quan khỏi rủi ro tài chính quá lớn khi doanh nghiệp hoạt động.

>> Xem thêm: Vốn pháp định là gì? Ý nghĩa của vốn pháp định với doanh nghiệp  

Vốn điều lệ là gì? 

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên hoặc cổ đông của một công ty cam kết góp hoặc đã góp vào khi thành lập công ty. Đối với các loại công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hoặc công ty cổ phần, vốn điều lệ có thể bao gồm tổng giá trị cổ phần đã được bán hoặc đăng ký mua trong quá trình thành lập.

von-dieu-le-la-gi
Vốn điều lệ là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, quy định chi tiết về loại tài sản có thể sử dụng để góp vốn vào công ty đã được đề cập. Những tài sản này bao gồm tiền mặt, cả trong đồng Việt Nam lẫn ngoại tệ, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, và các tài sản khác có khả năng được định giá bằng đồng Việt Nam.

Vốn điều lệ góp phần xác định khả năng tài chính, trách nhiệm của các thành viên hoặc cổ đông trong doanh nghiệp và có thể ảnh hưởng đến quyề, trách nhiệm của họ trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Vốn điều lệ là gì? Ý nghĩa của vốn điều lệ với doanh nghiệp 

Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ

Điểm giống nhau: Cả vốn pháp định và vốn điều lệ đều đại diện cho số vốn mà chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông cam kết góp vào khi thành lập doanh nghiệp.

phan-biet-von-phap-dinh-va-von-dieu-le
Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ

Điểm khác nhau: 

Dưới đây là một bảng phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ:

Tiêu chí Vốn điều lệ Vốn pháp định
Khái niệm Tổng giá trị tài sản mà các thành viên công ty hoặc cổ đông góp khi thành lập công ty hoặc tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Mức vốn tối thiểu yêu cầu theo quy định của từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thường được quy định trong các văn bản luật chuyên ngành.
Cơ sở xác định Được đăng ký khi thành lập công ty và có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động. Cố định, không thay đổi. Được quy định theo từng lĩnh vực, ngành nghề 
Mức vốn Không quy định mức vốn nhiều nhất và ít nhất Mức cố định với từng ngành nghề kinh doanh.
Ký quỹ Không yêu cầu ký quỹ. Một số trường hợp có thể yêu cầu ký quỹ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Thời hạn góp vốn Phải góp trong vòng 90 ngày kể từ khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phải đáp ứng đủ khi hoạt động kinh doanh trong ngành nghề có điều kiện.
Sự thay đổi vốn Có thể tăng hoặc giảm tùy theo tình hình doanh nghiệp. Cố định, không thay đổi 
Ý nghĩa pháp lý
  • Đóng vai trò căn cứ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh
  • Chứng minh khả năng tài chính của doanh nghiệp
  • Đảm bảo doanh nghiệp đủ tiềm lực kinh tế để hoạt động trong lĩnh vực có điều kiện
  • Bảo đảm quyền và lợi ích của các bên liên quan trong giao dịch với doanh nghiệp.

Vốn điều lệ và vốn pháp định mặc dù cùng liên quan đến vốn trong doanh nghiệp, nhưng chúng phục vụ mục tiêu và có tính chất khác nhau. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm vốn pháp định và vốn điều lệ sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và tuân thủ nghiêm ngặt với quy định pháp luật.

FAQ 

Có thể tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi thành lập được không?

Có, doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ sau khi thành lập bằng cách thực hiện các thủ tục pháp lý như:

  • Thông qua việc bán thêm cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu mới để thu hút đầu tư từ các cổ đông mới.
  • Thực hiện quy trình tăng vốn điều lệ thông qua việc sửa đổi giấy phép kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác.

Tuy nhiên, việc tăng vốn điều lệ sẽ có ảnh hưởng đến cấu trúc sở hữu và quyền kiểm soát của các cổ đông hiện tại trong doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể giảm được không và trong trường hợp nào?

Vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể giảm được thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua thủ tục sửa đổi điều lệ công ty. Tuy nhiên, việc giảm vốn điều lệ phải tuân theo các quy định về pháp luật và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Việc giảm vốn điều lệ thường xuyên xảy ra trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính hoặc muốn tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc giảm vốn điều lệ cần phải được thực hiện cẩn trọng để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và quyền lợi của các cổ đông